УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ (Terms of Use)

1. Загальні положення (Terms)

1.1. Цей ліцензійний договір встановлює права та обов'язки між ТОВ "ВЕРТІ" (далі «Власник сайту») та користувачем сайту WEARTY.com.ua (далі «Користувач»). Цей договір («Угода користувача») укладено за допомогою інтернет-сайту WEARTY.com.ua (далі «Cайт») та встановлює вичерпний обсяг прав та обов'язків щодо використання Сайту.

1.2. Власник сайту має право змінювати Угоду користувача. Зміни набирають чинності після публікації на Сайті.

1.3. Сайт не є інтернет-магазином і не несе відповідальності за точність інформації, що надається партнерами, включаючи вартість товарів, їх опис, розміри, доступність товарів та відповідність їх фотографій дійсності. Умови продажу товарів на Сайті встановлюються третіми особами та Власник сайту не несе відповідальності за них.

2. Приєднання до Угоди користувача (Access to the User Agreement)

2.1. Угода користувача – це договір, що юридично зобов'язує вас, та який встановлює умови користування Сайтом. Переходячи на Сайт, ви підтверджуєте, що прочитали, зрозуміли та погодилися з умовами Угоди.

3. Умови користування Сайтом (Terms of use of the Site)

3.1. Власник сайту не відповідає за технічну можливість доступу до Сайту, зокрема за збої на стороні Користувача та третіх осіб. Власник сайту не гарантує його доступність при відключенні електроживлення, збоях у мережах передачі даних, інших збоях, а також у разі настання форс-мажорних обставин.

3.2. Під час доступу до сайту також можуть статися збої, затримки, обмеження, а також погіршення зв'язку.

4. Відповідальність Власника сайту та скарги (Site Owner Liability and Complaints)

4.1. Права та обов'язки Сторін стосовно відповідальності Власника сайту регулюються законодавством України, де розміщується сам Сайт. Претензії щодо якості Сайту та забезпечення доступу до нього мають надсилатися у встановленій формі за вказаними реквізитами електронної пошти.

5. Подключение к Сайту (Connection to the Site)

5.1. Сайт призначений лише для користувачів. Користувач не має права надавати доступ до Сайту третім особам без згоди Власника сайту.

5.2. Користувач не повинен використовувати механізми, інструменти, програмне забезпечення або вчиняти дії, які можуть призвести до збоїв у доступності Сайту, роботи обладнання Власника сайту, безпеки користувачів сайту та третіх осіб.

5.3. Користувач не повинен займатися діяльністю, що призводить до зупинення або обмеження роботи серверів Власника сайту, а також сприяти третім особам у такій діяльності. Зокрема, Користувач не має права завантажувати сервер Сайту автоматичними запитами.

6. Інші права та обов'язки Сторін (Other rights and obligations of the Parties)

6.1. Користувач визнає наявність виняткових прав на Сайт та програмне забезпечення, що входить до його складу. Користувач зобов'язується утримуватися від дій, які можуть спричинити порушення авторських та інших виняткових прав Власника сайту.

7. Захист персональних даних та розсилки (Protection of personal data and mailings)

7.1. Збір персональних даних Користувачів та їх обробка провадиться з метою виконання договірних зобов'язань Власника сайту у значенні статті 6(1)(b) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. «Про захист фізичних осіб щодо обробки особистих даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95 /46/ЄС» (далі «GDPR»).

7.2. Метою обробки персональних даних Користувачів є укладення Угоди користувача з Власником сайту та виконання зобов'язань з Угоди користувача.

7.3. Дані про Користувачів не піддаються автоматичному обробленню (профайлінгу) за змістом статті 22 GDPR.

7.4. Користувач може дати безумовну згоду на надсилання інформації та інші розсилки від Власника сайту на свою адресу. Користувач також може відкликати таку згоду будь-якої миті.

7.5. Принципи обробки персональних даних Сайтом та правила обробки cookies доступні за адресою та є невід'ємною частиною Умов використання.

8. Використання Сайту (Use of the Site)

8.1. Користувач зобов'язується не використовувати тексти, зображення або інші об'єкти авторських прав, які розміщені на Сайті, без попередньої письмової згоди Власника сайту.

8.2. Користувач може завантажувати на Сайт тексти, зображення та подібні об'єкти (далі «Матеріали»), якщо має авторські права на них або отримав дозвіл від правовласника. Користувач зобов'язується не допускати порушення законодавства та прав третіх осіб через завантаження інформації на Сайт.

8.3. Користувачам заборонено застосовувати пристрої, програмне забезпечення та алгоритми, які можуть негативно вплинути на роботу сайту та сервера, на якому він розташований.

8.4. Користувач має право розміщувати матеріали на сайті. Зокрема, він може створювати добірки товарів, завантажувати зображення та залишати коментарі. Матеріали виражають позицію автора та не мають на увазі підтримки Власником сайту дій Користувача. Власник сайту не відповідає за відповідність матеріалів дійсності, а також за їх відповідність законодавству.

8.5. Власник сайту має право видалити будь-які матеріали з сайту без пояснення причин.

8.6. Завантажуючи Матеріал на Сайт, Користувач дає Власнику сайту невиключне право користування інформацією. Зокрема, Користувач дає Власнику сайту право використовувати, змінювати, копіювати, розповсюджувати, передавати, доводити до загальної інформації, відтворювати, публікувати, ретранслювати або продавати Матеріали, а також створювати на їх основі похідні твори. Власник сайту має право передавати будь-які з перерахованих прав у порядку субліцензування третім особам.

8.7. Завантажуючи Матеріали на сайт, Користувач відмовляється від будь-якої компенсації. Користувач також розуміє та погоджується з тим, що не може обмежити використання Матеріалів Власником сайту.

8.8. Користувач не має права на винагороду у будь-якій формі за розміщення Матеріалів.

8.9. Власник сайту має право передати виключне або невиключне право на використання Матеріалів третім особам.

9. Заключні положення (Final provisions)

9.1. До Угоди та відносин, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, застосовується Українське право.

9.2. Будь-які суперечки з Угоди вирішуються Українською судновою системою відповідно до регламенту. Судові розгляди відбуваються у Києві, Україна. Судове провадження проводиться українською мовою.

9.3. Копія Угоди користувача, що включає права та обов'язки Сторін, зберігається Власником сайту в електронній формі без доступу третіх осіб.

9.4. Адреса електронної пошти info@wearty.com.ua.

Останнє оновлення: 17.01.2022